Kontroverzní televizní reklamy a reklamní nápisy

on .

Jako kontroverzní vnímají Češi reklamy na cigarety, alkohol léky a potravinové doplňky, nově se objevují i negativní postoje na užívání náboženských prvků. Zajímavé názory se u populace objevují například u reklam na cigarety, které by si přála omezit až třetina dotázaných. Avšak reklamní nápisy v místě prodeje či na zastávkách hromadné dopravy vůbec nevadí ještě většímu procentu dotázaných. Početnější skupina lidí v České republice si tak myslí, že reklamu na cigarety není třeba více omezovat.

Co se týká reklam na alkohol, tak ty sice patří mezi kontroverzní, ale jsme k ní velmi benevolentní. Typickým příkladem tohoto tvrzení jsou prakticky všechny reklamy na pivo, které považujeme za národní zlato a reklamy tohoto zaměření vzbuzují až národní hrdost. Velmi kladně jsou však hodnoceny i reklamní nápisy a audiovizuální díla týkající se moravského vína nebo tradičních českých značek lihovin. Znatelná tolerance je patrná také u reklam na volně prodejné léky. V čem tedy vlastně spočívá ta kontroverze?