Ventil slovo, které má mnoho významů

on .

Fyzika jedna ze základních věd, které nám v dnešní době usnadňují práci téměř v každém průmyslovém oboru. Ať se podíváme na triviální pomůcky, které používáme na svých zahradách nebo složité hydraulické systémy.

hydraulické ventily

 

Důležitou součástkou hydraulických systémů jsou jak hadice, šroubení, tak například hydraulický ventil. Ten si můžeme představit jako mechanické zařízení regulující průtok kapalin v potrubí a hadicích.

 

Pokud se podíváme na terminologii například strojařů ventilem můžeme nazvat také zahrnuje také kohouty, šoupátka a klapky. 

 

  • Kohout má otočný provrtaný prvek, kolmý k ose potrubí, který se otáčí o 90°. 

 

  • Šoupátko se podobá ventilu, pracovní prvek je plochá destička s otvorem, která se posouvá kolmo k potrubí. 

 

  • Klapka je plochá, nejčastěji kruhová deska, která se otáčí kolem osy kolmé k potrubí.

 

Společnost Hydrocom se zabývá návrhem, kostrukcí a realizací hydraulických systémů. Díky mnohaleté zkušenosti poskytuje svým zákazníkům maximální profesionální služby.