MHI servis, Váš partner pro hydrauliku

on .

Hydraulika, jedna z věcí, která nás doslova obklopuje, protože nám usnadňuje život. Když říkám, že usnadňuje, tak ano a to velmi! Pokaždé, když ve svém automobilu zabrzdíme, využíváme hydraulické účinky nebo pokaždé, když potřebujeme odtlumit náraz, používáme hydraulické tlumiče. Dva uvedené příklady jsou pouze z automobilů, ale využití hydrauliky je obrovské. Tento článek by Vás měl obohatit a pokud se řadíte mezi společnosti a vlastníte například vysokozdvižné vozíky nebo jiná hydraulická zařízení, můžete využít služeb odborných firem, které Vám tato zařízení seřídí a provedou revizi.

 


Hydraulika jako taková je technická disciplína zabývající se využitím mechanických vlastností tekutin pro technické účely. Teoretický čerpá ze základů mechaniky tekutin. Hydraulika využívá jak znalostí z hydrostatiky, tak i z hydromechaniky. Hydraulika tedy studuje rovnováhu i pohyb tekutin, ale také vzájemné působení tekutin a tuhých těles.

 

Hydraulika v praxi

Na základě hydrauliky funguje mnoho zařízení a díky tomu se používají například ve:

  • stavebnictví, 
  • zemědělství, 
  • průmyslu
  • dopravě.

 

Dále se s nimi můžeme setkat u hydroměničů, hydraulických ruk a jiné manipulační techniky. Mezi hlavní výhody patří:

přenos velkých sil a tlaků

 

Hydraulické zařízení

Pod pojmem hydraulické zařízení si můžeme představit mechanické zařízení, které je tvořeno ze  dvou základních částí, tedy hydraulických pístů. Mezi těmito písty je uzavřena kapalina, zpravidla hydraulický olej. A princip je následující, pokud je vystaven síle jeden píst, kapalina se přesune k pístu druhému. Teoreticky se čerpá ze znalostí Pascalova zákona a ten hovoří, že síla, která je vyvíjena na jedno místo, vytvoří v kapalině tlak, jehož vlivem je tekutina přesunuta k pístu druhému. Na druhý píst je vyvíjen stejně velký tlak díky kapalině. Hydraulické prvky slouží ke znásobení a přenosu síly, která je na píst vyvíjena.


hydraulické zařízení

 

Základní hydraulická zařízení:

  • hydraulický zvedák, 
  • hydraulické brzdy,
  • hydraulický lis.

Společnost MHI servis

Firma MHI servis spol. s.r.o. vznikla v roce 2010, nicméně navazuje na více než dvacetiletou tradici a zkušenosti podniku HYDROCOM. Disponuje velkými skladovými a výrobními prostory. Portfolio produktů zahrnuje hydraulické hadice, hydraulické šroubení, hydraulické trubky a spoustu dalších prvků, jež využijete v oblasti hydrauliky. V nabídce najdete vše, co Váš hydraulický systém potřebuje.


Vysokozdvižné vozíky (servis, školení řidičů)

Když se bavíme o hydraulice, tak by bylo za vhodné zmínit tzv. vysokozdvižné vozíky. Jedná se o mobilní stroj používaný nejčastěji v logistice, stavebnictví, lesnictví pro manipulaci s materiálem. Příbuzné manipulační prostředky jsou ruční nebo elektricky poháněné nízkozdvižné vozíky nebo zařízení pro překládání kontejnerů.


hydraulické zařízení

 

K práci na VZV je nutné absolvovat povinné školení. V rámci školení řidičů VZV spolupracuje polečnost MHI servis se školicím střediskem MERIN Brno s. r. o.

Školení je prováděno na základě platných certifikátů ZK301 ACO-3073 ( ČSMM-L) a 24M/2002 CO-3088 (SZU). Školení jsme schopni provést do 5 pracovních dnů od objednání.


Kontakt

MHI servis spol. s.r.o.

Havránkova 11

619 00 Brno