Vypořádání SJM a obchodní podíl: Jak na to v roce 2020

on .

Když to vezmeme statisticky, takřka každé druhé manželství končí krachem. To má samozřejmě
negativní vliv na všechny aspekty života, ovšem může to nepříjemným způsobem postihnout i vaši
firmu.


Pokud máte společnost, která slušně vydělává a s jejím chodem jste víceméně spokojeni, ale
zároveň to u vás vypadá na rozvod, stojíte před jedním vážným problémem, a sice možností, že se
poloviny své firmy budete muset zdát.


Mezi společné jmění totiž nespadají pouze věcné statky, které jste si pořídili během manželstvím a
případná břemena typu hypotéka, ale rovněž i firma. A je celkem jedno, jestli v ní hraje vaše drahá
polovička nějakou zásadní roli nebo se do chodu společnosti vůbec nezapojuje. V konečném
důsledku tak může rozvod znamenat i likvidaci firmy.


Obchodní podíl


Jiná situace je v případě, kdy nevlastníte celou firmu, ale máte „pouze“ takzvaný obchodní podíl,
tudíž nepatříte k výhradním majitelům dané společnosti. V takovém případě zákon hovoří vcelku
jasně – obchodní podíl nemůže být zahrnut do společného jmění manželů. Nejedná se totiž z právní
terminologie o věc, a tudíž není možné, aby si na ni oba manželé dělali vlastnická práva.
Pokud se tedy rozvádíte a bojíte se o svůj podíl ve firmě, můžete tuto starost klidně vypustit z hlavy.
To ovšem neznamená, že jste z toho úplně venku. Veškeré zisky plynoucí z podílu vaší společnosti
jsou samozřejmě společné, a tudíž se v případě rozvodu mezi oba manžele rozdělují.


Problematický vklad


Rozdělení výnosů ze společnosti nemusí být žádná katastrofa. Co však už může narušit chod firmy,
je případná nutnost vložit do firmy peněžitý vklad, který je však brán ze společného jmění manželů.
V takovém případě je nezbytné, aby souhlasili oba, což je v případě vzájemných napjatých vztahů
dosti problematické či zcela nemožné.


Z toho důvodu je více než vhodné tyto věci právně ošetřit ještě dříve, než k případné manželské
odluce dojde. Ušetříte si zbytečné starosti.

Pokud sháníte poradenství pro předání firmy a konzultaci ohledně SJM, můžete se obrátit na společnost Samak.