Hlavní část domu? Komín!

on .

Komín! Jak sami usoudíme, jedná se o součást, kterou má každá budova, která používá k vytápění prostor kotel ať plynový nebo na tuhá paliva. Pokud však objevíte ať vy sami nebo kominík nějaký nedostatek, jedná se o věc, kterou je nutno řešit hned!

komíny Zlín

Komín můžeme nazvat jako spalinovou cestu, je to obvykle svislá část stavby či konstrukce. Primárně tento spalinový systém slouží pro odvod spalin z topeniště, tedy kotle.

Metody rekonstrukce komínů:

  1. jádrové vrtání
  2. frézování komínů
  3. vyřezávání komínů

Společnost Rekonstrukce Zlín nabízí svým klientům rekonstrukce starých komínů hned několika různými způsoby. Doporučil bych jednu z nejmodernějších možností a to jádrové vrtání. Tato metoda je velmi přesná a efektivní. Pokud Vám však z nějakého důvodu tato metoda nevyhovuje, lze použít frézování nebo vyřezávání komínů. Nezbytnou součástí těchto zásahů je následné vložkování komínů.