Když štafle nestačí, použijte plošinu!

on .

Velmi specifickým odvětvím je tzv. práce ve výškách. Toto odvětví představuje pro osoby, vykonávající tuto práci poměrně značné riziko pádu. Shodou okolností pád z výšky patří mezi nejčastější příčiny úmrtí zaměstnanců v různých odvětvích. Jak lze předpokládat, pád má ve většině případů fatální následky a končí úmrtím nebo těžkým zraněním s celoživotními následky. Důvodem, proč se tomu děje je nedostatečné jištění, ignorování BOZP a přeceňování vlastních sil. Práce ve výškách je definována tak, že pokud pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m, již se řídí speciální legislativou. Pro zaměstnavatele například vyplývá povinnost opatření k zabránění pádu zaměstnance. 

hydraulické plošiny

V drtivé většině případů je příčinou:

 • ignorování BOZP ze strany zaměstnanců,
 • nedostatečné proškolení zaměstnanců a
 • nedostatečná analýza rizik ze strany zaměstnavatelů.

V předešlém odstavci jsem zmínil fakt, že pokud je pracoviště nad 1,5m, vyplývají z tho různé povinnosti. Například vstupují do popředí dvě legislativy:

 1. Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 2. Předpis č. 262/2006 Sb. zákoníku práce. Konkrétní informace jsou uvedeny v § 103 odst. 2 a 3.

 Jak zajistit bezpečnost?

Prostředků, které Vám doslova dovedou zachránit život je mnoho. Nejprve je třeba zvážit, kolik finančních prostředků chcete investovat. Pokud se jedná o jednorázovou akci, pravděpodobně se vyplatí najmout si odbornou firmu, která práci vykoná. V opačném případě by se na těchto opatřeních nemělo šetřit.

 Prostředky pro ochrany:

 • Osobní jištění
 • Zachycovací postroje
 • Žebříky a lešení
 • Hydraulické zdvihací plošiny

 Štafle

Pokud je osoba pracující na žebříku chodidly ve výšce nad 5 m, musí být neprodleně jištěna proti pádu, například prostřednictvím OOPP. V případě, že se používají polohovací prostředky je povoleno, aby kotvící bod byl na žebříku, ale za předpokladu, že bude řádně zajištěna jeho stabilita a jeho nosnost tomu bude odpovídat.

Vysokozdvižné plošiny

Vysokozdvižné plošiny jsou zdvihací zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu v podobě koše nebo plochy obklopené zábradlím. Toto zařízení je uzpůsobeno k tomu, aby pracovníkovi umožňuje práci ve výšce na místech jinak nedostupných. Většina plošin umožňuje pohyb nejen do výšky ale v kruhu daném dosahem ramene. Plošina může být vybavena zdrojem elektřiny pro používání ručního elektrického nářadí.

Pokud je plošina právě to, co potřebujete a hledáte, neváhejte se obrátit na společnost INREKA plošiny s.r.o., která je stabilním partnerem pro Vaše podnikání, díky mnohaleté historii. Můžete si například vybrat:

 Nůžkové zvedací plošiny

Tento typ se používá jako:

 • samostatná zařízení,
 • zdvihadlo,
 • výtah.

Většinou se tyto plošiny montují ke strojům. Mezi výhody patří to, že šachta může být jako lehká konstrukce a nemusí být spojená s plošinou. Při stejné využitelné ploše plošiny, má tato varianta menší zastavěnou plochu. Tak jako vše, má toto řešení i nevýhodu a to prohlubeň, která bývá při porovnání se stranovým závěsem větší.

hydraulické plošiny