Protipožární ochrana stavebních výplní

on .

Ochrana před ohněm a žárem je v dnešní době velmi diskutovaný parametrem otvorových výplní. Proč? Protože zdivo a beton dokáží ohni vzdorovat podstatně lépe než například okna, dveře nebo vrata. Ohnivzdorných produktů je na trhu opravdu mnoho, je proto důležité umět si z tohoto širokého sortimentu vybrat. Obecně platí, že zdraví své i svých zaměstnanců je k nezaplacení, a právě proto bychom neměli pořízení speciálních protipožární prvků podceňovat.

ei 30 dp1

Požární odolnost je parametr, který se vyskytuje na mnohých produktech. Vypovídá o tom, jak dlouho stavební konstrukce nebo jiné prvky, odolávají účinkům ohně a žáru. Udává ji norma ČSN 730852. Časový úsek se uvádí v minutách v základní hodnotové stupnici 1 S, 30, 45, 60, 90, 120, 180. Nejčastěji se požární odolnost měří těmito způsoby:

 • zkouškou
 • výpočtem
 • Porovnáváním dle legislativy a norem.

Jak jsem zmínil v úvodu, na trhu existuje mnoho prvků, které mají štítek "protipožární". Jak ale poznat opravdu protipožární prvek, který nám například zachrání život? Důležité je se zaměřit na označení, které vychází z tohoto dělení:

 1. EW - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
 2. EI - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.

Pojďme se podívat na konkrétní stavební prvky, které zabrání například šíření ohně v objektu. Jedná se o tzv. požární uzávěry, které jsou schopny oddělit jednotlivé požární sektory v objektu. Jsou to menší požárně ohraničené celky, které brání šíření požáru a následné poškození majetku a stavby samotné.

Symbolika

Při značení požární odolnosti stavebních konstrukcí se můžete setkat s různými písmenky, které určují přesné specifikace.

 • R - únosnost a stabilita
 • E - celistvost
 • I - izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
 • W - izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
 • S - prostup zplodin hoření - kouřotěsnost (dříve značeno symbolem K)
 • C - požární uzávěry vybavené samozavíračem (dříve značeno symbolem S)
 • M - mechanická odolnost

Protipožární dveře

Jedná se o klasické dveře, ale se speciální konstrukcí. Tato konstrukce zabraňuje šíření plamenů, kouře a žáru. Pro výběr je důležité jejich rozdělení dle požární odolnosti, kterou jsme si rozebrali výše. Protipožární dveře ei 30 dp1 můžete koupit v těchto verzích:

 1. EW - omezující požár, u kterých je sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru.
 2. EI - bránící požáru, u kterých se na straně odvrácené od požáru sleduje přímo povrchová teplota.

ei 30 dp1

Pokud zrovna nepotřebujete průmyslové dveře, ale zajímá vás obecně protipožární otvorové výplně, je možné je rozdělit do 3 kategorií podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Jedná se o tyto kategorie:

 • DP1 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata)
 • DP2 - jsou ocelové dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny a vrata) jsou též v hliníkové úpravě
 • DP3 - jsou dřevěné dveře (vnitřní i venkovní varianta, plné i prosklené, stěny, a repliky historických dveří kazetových a další...)