Práce v prachu a zdraví

on .

Při práci v prašném prostředí vzniká spusta zplodin, jako je například prach. Ty se usazují všude v prostoru a vytvářejí tak rizikový faktor práce. Řešením pro tento problém je průmyslové odsávání prachu, které by mělo být součástí každého takového prostoru. Práce v prašném prostředí je popsána také v systému BOZP.

odsávání prachu

 V této oblasti existuje pojem Přípustný expoziční limit, který je vyjádřen buď v mg/m3 nebo počet vláken/cm3. Zálěží na tom, zda jde o obyčejný prach, nebo o vláknitný prach. V rámci přípustného expozičního limitu existuje několik kategorií

  • Kategorie, do níž spadají osoby, které pracují v prostředí s koncentrací prachu vyšší než 30% přípustného expozičního limitu. Limit ale podle nařízení vlády nesmí překročit.
  • Kategorie, kam patří práce, které překračují limit více, než ta předchozí, ale nepřekračují trojnásobek.
  • Kategorie, v níž je koncentrace vyšší, než v té předchozí.

Vyhodnocení rizik

Dlouhodobé vystavení prachu a zplodinám s sebou přináší spoustu zdravotních rizik. V praxi je nutné stanovit váhu zdravotního rizika.  V první řadě se zjistí přítomnost rizikového faktoru. Potom se zjistí jeho potenciální vliv na zdraví a úroveň expozice. Na základě zjištěných informací vznikne dokumentace, která obsahuje informace o zdravotních opatřeních, lékařských záznamů a také podmínky, při kterých dochází k nadměrné expozici prachu.

Jak se bránit prachu?

Nejjednodušším rešením toho, jak bránit prostor před prachem, je průmyslové odsávání. Tím se zabývá firma Tigemma Engineering, která dodává odsávací zařízení pro různá průmyslová odvětví.

průmyslové odsávání